Header
c
       
bJazz på svenska

Jazz på ryska

Musik genom fyra sekler

 
OM JAN JOHANSSON

Jan Johansson föddes den sextonde september 1931 i Söderhamn. Han började spela piano 1942. I början av 50-talet flyttade han till Göteborg för att studera till civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola.

Under göteborgstiden spelade han med bl.a. Gunnar Johnsons Kvintett. Han avbröt studierna när han nästan var klar för att spela på heltid.

1958-60 bodde han i Köpenhamn och spelade med Stan Getz, Oscar Petiford m.fl. 1962 flyttade han till ett radhus i förorten Upplands Väsby utanför Stockholm. I huvudstaden började han samarbeta med Georg Riedel, Arne Domnérus, Bosse Broberg, Egil Johansen och Rune Gustafsson. 1962 fick han sonen Anders och 1963 sin andra son Jens.

Han turnerade flitigt och gjorde många inspelningar under eget namn. Till de mer kända hör; "Jazz på svenska", "Jazz på ryska", "Musik genom fyra sekler", "8 bitar Johansson" och "Innertrio" men det finns också en ansenlig mängd inspelningar som innehåller mycket fin musik som inte är lika allmänt kända; "Rörelser", "In pleno", "Jazz på ungerska", "Mobil", "Den korta fristen" och "Barnkammarmusik" samt de postumt utgivna "300.000" och "Jan Johansson spelar musik på sitt eget vis". Han specialskrev även musik för Sveriges Radio och TV (som till exempel Pippi Långstrump). Mot slutet av 60-talet befann han sig i ett allt mer produktivt skede.

Jan Johansson omkom 37 år gammal i en bilolycka den nionde november 1968 på väg till en spelning.

   

 

NYHET!
Jan Johansson - Piano
UTE NU!

Piano

 

a